Zasadowy środek do mycia powierzchni, szczególnie przydatny przy myciu obszarów porowatych. Bardzo skutecznie działa na zabrudzenia. Preparat wysokopieniący o zapachu cytrynowym, świeżym. Wartość pH (produkt nie rozcieńczony): ok. 12,0 Wyrób posiada świadectwo PZH


OBSZAR ZASTOSOWANIA:

Przeznaczony do mycia powierzchni laminowanych (meble kuchenne), lakierowanych i malowanych farbą olejną, glazury, terakoty, lastrico, itp.


SPOSÓB ZASTOSOWANIA:

Mycie ręczne lub maszynowe.


DOZOWANIE:

- 10 ml. koncentratu płynu/10 litrów

wody (1:1000), pH ok. 8;

- 100 ml. koncentratu płynu/10 litrów

wody (1:100), pH ok. 9 przy większych zabrudzeniach;

- płyn bez rozcieńczania przy bardzo silnych

zabrudzeniach (spłukać umytą powierzchnię

wodą).


NIEBEZPIECZEŃSTWA:

- Chronić przed dziećmi.

- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast

dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij

porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

- W przypadku połknięcia wypłukać

usta wodą - nigdy nie stosować

u osób nieprzytomnych.

- Stosować wyłącznie w dobrze

wentylowanych pomieszczeniach.


WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:

Opakowanie jednostkowe 1, 5 litrów.