Alkaliczny, silny środek myjący przeznaczony do użytku w automatach szorująco-suszących (szorowarkach) i maszynach wysokociśnieniowych.

Preparat niskopieniący, nie powlekający.


Posiada bardzo dobre właściwości rozpuszczające. Usuwa nierozpuszczalne w wodzie zabrudzenia organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (np. tłuszcze) oraz syntetycznego (np. smary) z różnych powierzchni. Posiada przyjemny, kwiatowy zapach, wyczuwalny przy dużych rozcieńczeniach pozostawiając na długi czas uczucie świeżości.


ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do mycia i czyszczenia powierzchni twardych; niezabezpieczonych; wodoodpornych i zasado-wodo-odpornych podłogowych np.: laminat, glazura, terakota, lastriko.


OBSZAR ZASTOSOWANIA: - warsztaty samochodowe,

- hale produkcyjne,

- biura,

- hotele,

- inne pomieszczenia użytku publicznego.


SPOSÓB ZASTOSOWANIA:

- Mycie maszynowe :

- automaty szorująco-suszące (szorowarki),

- maszyny wysokociśnieniowe (mycie pod ciśnieniem).


- DOZOWANIE:

- Stosować z zimną lub letnią wodą.

- W automatach szorująco-suszących:

- codzienna pielęgnacja: dozowanie: 1:200 z wodą (pH ok. 10,5)

- mycie okresowe: dozowanie: 1:100 z wodą (pH ok. 10,8)

- mycie gruntowe (powierzchnie bardzo silnie zabrudzone): 1:30 z wodą (pH ok. 10,9) lub w ekstremalnych przypadkach 1:15 z wodą (pH ok. 11).


W maszynach wysokociśnieniowych:

Dozowanie: od 1:5 z wodą (pH ok. 12) do 1:10 z wodą (pH ok. 11,8)


NIEBEZPIECZEŃSTWA:


Xi ? PREPARAT DRAŻNIĄCY

- Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę;

- Chronić przed dziećmi;

- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza;

- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza ? pokaż opakowanie lub etykietę;

- W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych;

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.


WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:

Opakowania jednostkowe: 5 litrów.