Zasadowy preparat do mycia powierzchni silnie zabrudzonych nierozpuszczalnymi w wodzie zabrudzeniami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (np. tłuszcze) oraz syntetycznego (np. smary); sadzy - z różnych powierzchni. Preparat wysokopieniący, nie powlekający, o świeżym zapachu.


Wyrób posiada świadectwo PZH HŻ Nr 03172/99 oraz HŻ Nr 01219/01/2004 (utrzymanie higieny

w zakładach gastronomicznych i w przemyśle spożywczym)


Wartość pH (produkt nie rozcieńczony) ok. 12,5


OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Gastronomia i przemysł spożywczy;

- Przemysł samochodowy, maszynowy;

- Lokale użyteczności publicznej;

- Gospodarstwa domowe.

- Przemysł lotniczy


SPOSÓB ZASTOSOWANIA:

- Mycie i czyszczenie powierzchni twardych, niezabezpieczonych, wodoodpornych i zasadoodpornych:

- podłogowych np.: laminat, glazura, terakota, lastriko;

- niepodłogowych np.: metalowe części maszyn, urządzenia przemysłowe ze stali nierdzewnej (cysterny, zbiorniki po olejach), szklarnie ogrodnicze;

- Pranie i czyszczenie:

- silnie zabrudzonej odzieży roboczej, tapicerki samochodowej (pranie ręczne lub w pralkach mechanicznych).


DOZOWANIE:


Mycie ręczne i maszynowe (w maszynach wysokociśnieniowych).

Rozcieńczyć 10 ml. płynu w 2 litrach wody (1:200, pH ok. 8)

Przy bardzo silnych zabrudzeniach stosować większe stężenie płynu lub preparat bez rozcieńczenia. Po zastosowaniu płynu bez rozcieńczenia umytą powierzchnię spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.


Skuteczność działania FP-2 poprawia:

- podwyższona temperatura roztworu,

- działanie mechaniczne (np.: użycie szczotki),

- czas (zabrudzone miejsca polać odpowiednim roztworem FP-2 lub preparatem nie rozcieńczonym na kilka minut).


NIEBEZPIECZEŃSTWA:

Xi - Preparat drażniący


- Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę;

- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu;

- Chronić przed dziećmi;

- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza;

- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę;

- W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych;

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.


WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:

Opakowania jednostkowe:1, 5 litrów.