Alkaliczny środek służący do czyszczenia powierzchni kamiennych: gnejsu, granitu, marmuru, lastryka. Może być stosowany jako środek do pielęgnacji zabezpieczonych wykładzin elastycznych. Posiada wysoką siłę rozpuszczania brudu, pozostawiając błyszcząca powierzchnię.

   

Dozowanie:  

1. Do mycia ręcznego:  

- codzienna pielęgnacja: 1:10 z wodą,  

- mycie okresowe: 1:5 z wodą,  

 2. Do mycia maszynowego:  

- 1:5 z wodą lub 1:10 z wodą  


Uwaga:  

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Stosowanie wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.  

   

Wartość pH: 9,0 - 11,0  

Pojemność: 5 L  

Zapach: Delikatny, leśny