Niskopieniący alkaliczny środek do stosowania w przemyśle spożywczym, w kuchniach i gastronomii. Rozpuszcza silne zabrudzenia olejowo-tłuszczowe i białkowe. Delikatny dla czyszczonej powierzchni, odpowiedni do mycia maszynowego i ręcznego.  

   

Dozowanie:

1. Do mycia ręcznego:

- codzienna pielęgnacja: 1:10 z wodą,

- mycie okresowe: 1:5 z wodą,

2. Do mycia maszynowego:

-1:5 z wodą lub 1:10 z wodą


Uwaga:  

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Stosowanie wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.  

   

Wartość pH: 11,0 - 12,0  

Pojemność: 1L, 5L

Posiada świadectwo PZH.  

Zapach: Delikatny, przyjemny, cytrusowy