Niskopieniący środek czyszczący do stosowania w przemyśle maszynowym, branży motoryzacyjnej. Usuwa zabrudzenia olejowo-tłuszczowe posiadając łagodne działanie na powierzchnię. Do pielęgnacji i czyszczenia hal produkcyjnych, pomieszczeń przeładunkowych, warsztatów. Działanie uniwersalne na wszystkich nawierzchniach, posadzkach i maszynach odpornych na działanie wody. Nadaje się do użycia z szorowarką lub automatem myjącym.  

   

Dozowanie:

1. Do mycia ręcznego:

- codzienna pielęgnacja: 1:10 z wodą,

- mycie okresowe: 1:5 z wodą,

- mycie gruntowne - usuwanie osadów: płyn bez rozcieńczania rozprowadzić na powierzchni czyszczonej, pozostawić na 5 - 7 minut, spłukać wodą.

2. Do mycia maszynowego:

-1:5 z wodą lub 1:10 z wodą

 

Uwaga:  

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Stosowanie wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.  

    

Wartość pH: 8,0 - 10,0  

Pojemność: 1L, 5L  

Zapach: Delikatny, kwiatowy