Niskopieniący płyn o podwyższonych właściwościach rozpuszczających przeznaczony do powierzchni silnie zabrudzonych usuwający ślady z gumy. Skutecznie usuwa również zabrudzenia pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i syntetycznego: tłuszcze, smary, sadze, pozostałości rozpuszczalników. Do czyszczenia powierzchni takich jak laminaty, glazura, lastrico, szkło, części maszyn i urządzeń wykonane z metali i stali nierdzewnej. Nie stosować do powierzchni malowanych farbami olejnymi.  

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- silnie zabrudzone powierzchnie podłogowe i niepodłogowe

- doczyszczanie hali sportowych i sal gimnastycznych przed i po imprezach, szkoły tańca

- płyty lotnisk

- powierzchnie magazynowe

- przemysł samochodowy, maszynowy

- lokale użyteczności publicznej

 

Skuteczność ProLine ERASER poprawia:  

- wyższa temperatura roztworu  

- działanie mechaniczne  

- odpowiedni czas kontaktu (pozostawienie środka na mytej powierzchni przez kilka minut)

 

 Dozowanie:  

1. W automatach szorująco-myjących lub do mycia ręcznego:  

- codzienna pielęgnacja: 1:200 z wodą,  

- mycie okresowe: 1:100 z wodą,  

- mycie gruntowne (powierzchnie bardzo silnie zabrudzone): 1:30 z wodą lub w ekstremalnych przypadkach 1:15 z wodą.  

2. W maszynach wysokociśnieniowych:  

- 1:5 z wodą lub 1:10 z wodą  

   

Uwaga:  

Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Stosowanie wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne.  

   

Wartość pH: 9,0 - 11,0  

Pojemność: 1L, 5L